Ο Χριστός ένθρονος / Christ enthroned

Properties

Yellow, Brown
76 x 53,5 εκ.
π. 7ος αιώνας
Έγκαυστική