Η Παναγία Βρεφοκρατούσα / The Virgin and the Child

Properties

Brown, White
44,6 x 33,5 εκ.
π. 120
Ψηφιδωτό σε ξύλο