Θαύματα του αγίου Ευστρατίου / Wonders of Saint Efstratios

Properties

Orange, Yellow, White
34,5 x 2,75εκ. έκαστο
α' μισό 12ου αιώνα
Τέμπερα σε ξύλο